Mobiele surveillance

De surveillancedienst van Power Protection oefent controle uit op uw bedrijf door, op wisselende tijden, een bepaald aantal ronden te rijden.

Neem contact op
Dag en nacht bereikbaar
Gekeurd bedrijf
Vrijblijvend beveiligingsplan
Gecertificeerde diensthonden

Mobielsurveilance

De surveillancedienst van Power Protection oefent controle uit op uw bedrijf door, op wisselende tijden, een bepaald aantal ronden te rijden.
Dit kan door middel van interne- en externe controleronden.

Onder interne controle ronden wordt onder andere verstaan:

  • Het houden van controle ronden zowel binnen als buiten;
  • Het maken van brand- en sluitronden;
  • In werking zetten van alarminstallaties;
  • Op onregelmatige tijden surveilleren.

Onder externe controle ronden wordt onder andere verstaan:

  • Inbraaksporen;
  • Controle op juist afgesloten ramen en deuren;
  • Controle op eventuele aanwezige personen en/of voertuigen.

Het signalerende karakter van interne en/of externe controle werkt doeltreffend.
Schade door onder andere inbraak, vernieling, waterschade, brand en storingen kan worden beperkt of voorkomen.
Van een geconstateerde onregelmatigheid wordt een rapportageformulier opgemaakt.