Recreatie

In recreatiegebieden is er regelmatig sprake van diefstal, vernielingen en ordeverstoring.

Neem contact op
Dag en nacht bereikbaar
Gekeurd bedrijf
Vrijblijvend beveiligingsplan
Gecertificeerde diensthonden

Beveiliging van recreatiegebieden

Onder recreatiegebieden wordt onder andere verstaan:

  • Campings;
  • Zwembaden;
  • Bungalowparken;
  • Pretparken.

Op deze plaatsen is er regelmatig sprake van diefstal, vernielingen en ordeverstoring.
De mogelijkheid om hier wat aan te doen, is beveiliging dit kan door middel van:

  • Toegangscontroles;
  • Het lopen van controleronden;
  • Toezicht houden;
  • Optreden bij onregelmatigheden.